szuzszop

Parametry wyszukiwania
Rozmiar
X 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Kolor
X
Materiał
Zapięcie
Marka
Cena zł
X < 100 100-300 300-600 600 >
Nazwa


* PRZY ZAKUPIE POWYŻEJ 200 ZŁ

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

WYSYŁKI REALIZUJEMY KURIEREM

 

REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY OD 25.12.2014

 

REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO 24.12.2014

 


REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY OD 25.12.2014

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Easycom , adres: 05-077 Warszawa ul. , wpisana do rejestru dzialalnosci gospodarczej , REGON 010382399, NIP 5261030876, umozliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej pod adresem internetowym: szuzszop.pl. Administratorem danych osobowych klientów jest Easycom z siedzibą w Warszawie, adres: 05-077 Warszawa, ul. .

- Regulamin skierowany jest do wszystkich potencjalnych klientów i określa zasady korzystania i dokonywania elektronicznej rezerwacji towarów, składania zamówień oraz zawierania umów sprzedaży Towarów.

- Regulamin dostępny jest na stronie sklepu internetowego szuzszop.pl

- Na stronie znajdują się informacje o właściwościach Towaru, jego cenie, materiale z którego jest wykonany itp.. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli Towarów.

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU, ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY TOWARÓW

- Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między użytkownikiem Sklepu (,,Klient"), a Easycom   z siedzibą w Warszawie kod pocztowy 05-077, ul. .

- Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

- Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą. Easycom -   zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizację zamówienia w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki.

- Klient który skorzystał ze Sklepu, zobowiązany jest do:

- Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;

- Korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;

-Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;

- Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Administartora Sklepu;

- Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego.

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

- Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy są realizowane w pierwszym dniu roboczym następujacym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

- Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie formularza danych koniecznych do wysyłki.

- Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę Klienta złożoną do Easycom do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia.

- W momencie złożenia zamówienia Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierającą informacje dotyczące złożonego zamówienia, ilości zamówionych Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności oraz danych teleadresowych Klienta.

- Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem.

WYSYŁKA I ODBIÓR TOWARÓW

- Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

- Towar rezerwujemy na 3 dni robocze, jeśli w ciągu tych dni nie zostanie dokonana wpłata zamówienie zostanie anulowane

- Towar wysyłamy w ciągu 1-3 dni roboczych od daty zaksięgoewania środków na koncie.

- Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówiania nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, a w żadnym razie nie przekroczy 20 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży..

- Towary są dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej firmą spedycyjną DPD Poland Sp. z o.o.

- Wysyłka Towaru za granicę możliwa jest po wcześniejszym ustaleniu kosztów i warunków dostawy.

- Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia.

- Zamówinie o wartości powyzej 200,00 (słownie: dwustu) złotych wysyłane są na koszt Sklepu. W innym przypadku koszty przesyłki zakupionych Towarów w wysokości 11,00 (słownie:jedenaście) złotych ponosi Klient, o czym Klient zostaje poinformowany przed zatwierdzeniem składanego zamówienia. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).

- Sklep umożliwia także odbiór Towarów w sklepach stacjonarnych prowadzonych przez Szuz Szop Sp. z o.o.. Lista sklepów udostępniona jest na stronie szuzszop.pl w zakładce "NASZE PLACÓWKI''.

- Dostawa do sklepów stacjonarnych odbywa się na nastepujących zasadach:

- Koszty dostawy Towarów do sklepów stacjonarnych ponosi Sklep internetowy szuzszop.pl;

- Dostawa Towarów do sklepów stacjonarnych nastąpi w terminie 72 godzin od potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji;

- Klient otrzyma e-mail z informacją o możliwości odbioru zamówionych towarów w wybranym sklepie stacjonarnym, po uprzednim dokonaniu przelewu bankowego na wskazane konto.

- Klient zobowiązany będzie do odbioru towarów w terminie 10 dni od dnia otrzymania e-mail informującego o możliwości odbioru Towarów.

CENY I METODY PŁATNOŚCI

- Informacja o cenie zakupu towaru podawana na stronie sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia zakupu wybranych towarów.

- Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.

- Klient płaci cenę za zamówiony towar wraz z kosztami dostawy, wedle swego wyboru:

- Przelewem bankowym na podane konto .

REKLAMACJE TOWARÓW

- Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne. Easycom   odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

- Każdy produkt zakupiony w sklepie może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową.

- Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu i dowodem zakupu w Sklepie na adres: Easycom   05-077 Warszawa ul. . Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar:

- Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu Cywilnego.

- Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo

- Żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcie wady.

- W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

- W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody.

ZWROTY TOWARÓW-ODSTAPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

- Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.

- Termin odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów.

- O odstapieniu od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji pisemnie pocztą na adres: Easycom   05-077 Warszawa, lub poczta elektroniczną na adres : [email protected],

tel. 602 26 21 93

- Klienci mogą skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia umowy załączonego na stronie.

- Klient odsyła Towary, co do których następuje odstąpienie od umowy na następujący adres pocztowy:Easycom -   ul. , 05 -077 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie póżniej niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy.

- Klient ponosi bezpośrednio koszty zrotu rzeczy.

- W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientom wszystkie otrzymane płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niz 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstapienia od umowy.

- Zwrot płatności Klienta zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiazanie; w każdym przypadku Klienci nie poniosą opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastapi wcześniej.

- Klienci odpowiadają tylko za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

- Klient może również dokonać zwrotu towarów po wykonaniu prawa odstąpienia

 


REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO 24.12.2014

 

Właścicielem sklepu internetowego jest Easycom   ul. ; 05-077, Warszawa  NIP: 952 200 96 31, zwanym dalej "SZUZ SZOP".

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 993 z późniejszymi zmianami) informujemy, że wszystkie podawane przez Państwa dane osobowe są poufne i będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych. W żadnym wypadku, ani w żadnej formie nie zostaną udostępnione innym osobom ani podmiotom. Dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby naszej firmy w celach ewidencyjnych oraz marketingowych. Jednocześnie informujemy, że posiadają Państwo prawo do wglądu oraz zmian swoich danych osobowych. Ewentualna prośba o skreślenie Państwa z listy klientów zostanie natychmiast uwzględniona.

 

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie dokładnych danych Kupującego (imię , nazwisko, adres, telefon, adres email) poprzez wypełnienie formularza na stronie sklepu.

Płatności za zamówiony towar

 • Rozliczenia transakcji  przeprowadzone są za pośrednictwem Banku PEKAO SA na konto, prosimy pamiętać o: podaniu dokładnych danych Kupującego, danych zakupionego towaru.

 • NR KONTA NA KTÓRE NALEŻY WPŁACAĆ PIENIĄDZE:

 • 25 1240 2702 1111 0000 3388 1632

 • BANK PEKAO SA I O, W MIŃSKU MAZOWIECKIM

 

Wysyłka

Wysyłka towaru za granicę możliwe jest po wcześniejszym ustaleniu kosztów i warunków dostawy.

 • Przed wysłaniem towaru klient zostanie powiadomiony o dostępności towaru.Stany magazynowe uaktualniane są co 24h .

 • Towar rezerwujemy na 3 dni robocze, jeśli w ciągu tych dni nie zostanie dokonana wpłata zlecenie uznajemy za anulowane.

 • Wysyłamy towar w ciągu 1-3 dni roboczych od daty zaksięgowania środków na koncie.

 • Koszt wysyłki pokrywa Kupujący.

 • Paczki wysyłane są kurierem, zgodnie z naszym cennikiem.

 • Koszty pakowania i wysyłki na terenie kraju - 0 zł.

 • Nie wysyłamy za pobraniem, przyjmujemy tylko wpłaty na konto.

 • Wysyłka towaru za granicę możliwe jest po wcześniejszym ustaleniu kosztów i warunków dostawy.

Dane teleadresowe : Easycom | Biuro: | 05-077 Warszawa |

Korzystanie z strony internetowej oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być zapisane w pamieci urządzenia.Strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celach statystycznych i marketingowych. Można zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce internetowej.